ТРАДИЦИОНАЛНО ДРУЖЕЊЕ СА ОДВЈЕТНИЧКИМ ЗБОРОМ ИСТРА

Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду обавештава све чланове да је од стране Одвјетничког збора Истра упућен позив на традиционално дружење које ће се одржати у Пули у периоду од 27-ог до 30-ог септембра 2018. године.

Позивају се сви чланови који су заинтересовани да се пријаве најкасније до дана 21.09.2018. године, односно до пријаве 30 пријављених колега, пријавом на маил Огранка АКВ у Новом Саду akvogns@gmail.com.

Пријаве ће се примати по редоследу пријављивања до максималног броја од 30 пријављених.

Трошкове смештаја у Пули током дружења, трошкове превоза на релацији Нови Сад-Пула и Пула-Нови Сад, те евантуалне трошкове боравка сносе самостално пријављени чланови.