ПРИЈАВА ЗА НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ ЗА ДЕЦУ 2023. ГОДИНА

Поштоване колегинице и колеге,

ИО Огранка АКВ у Новом Саду обавештава адвокате и адвокатске приправнике – чланове Огранка АКВ у Новом Саду да у периоду од дана 27.11.2023. године до дана 14.12.2023. године до 14 часова могу да изврше ЕЛЕКТРОНСКУ пријаву за новогодишње пакетиће за децу рођену 2011. године и млађу, у складу са Одлуком ИО Огранка АКВ у Новом Саду од дана 27.11.2023. године.

Партиципација адвоката и адвокатских приправника – чланова Огранка АКВ у Новом Саду за вредносни ваучер за новогодишњи пакетић износи 4.000,00 динара по детету, који се износ уплаћује на подрачун Огранка АКВ у Новом Саду. Уредно попуњен скениран образац пријаве за новогодишњи ваучер, као и скениран налог за уплату (налог за пренос или извод из банке) и другу неопходну скенирану документацију, уколико није достављена у претходном периоду, сагласно Одлуци ИО АКВ у Новом Саду, доставити најкасније до дана 14.12.2023. године до 14,00 часова и то искључиво електронским путем на е-маил адресу Огранка АКВ у Новом Саду akvogns@gmail.com.

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве као ни пријаве упућене на било који други начин осим електронским путем на званичну е-маил адресу Огранка АКВ У Новом Саду.

Bаучери за новогодишње пакетиће биће искључиво у електронском облику на следећи начин:

  1. Адвокати и адвокатски приправници – чланови Огранка АКВ у Новом Саду, који сагласно претходно поменутој Одлуци ИО Огранка АКВ у Новом Саду од 27.11.2023. године, испуњавају услове морају прво да попуне Образац пријаве и уз исти да доставе документацију (уколико се иста не налази у Огранку АКВ у Новом Саду), као и доказ о уплати.
  2. Чланови Огранка АКВ у Новом Саду, након поднете Пријаве Огранку АКВ у Новом Саду, на своју мејл адресу коју су навели у пријави примиће мејл од “PERTINI TOYS” DOO Београд, са дигиталним ваучером који може да се употреби у свим продавницама “PERTINI TOYS” DOO Београд, почев од дана 18.12.2023. године по добијању мејла од стране “PERTINI TOYS” DOO Београд до дана 31.12.2024. године.
  3. Након усвајања Пријаве од стране ИО Огранка АКВ у Новом Саду, као и након пријема мејла са дигиталним ваучером привредног друштва „PERTINI TOYS“ ДOO Београд, чланови Огранка АКВ у Новом Саду, могу да изврше куповину преко сајта или физичким одласком у продавнице привредног друштва „PERTINI TOYS“ ДOO Београд.
  4. За све евентуалне нејасноће у вези Пријаве и неопходне документације која се доставља уз Пријаву, контактирати Огранак АКВ у Новом Саду на број 021/661-00-90 или на број 069/2586467, те за све евентуалне нејасноће у вези дигиталних ваучера, као и за куповину преко сајта или за куповину у свим продавницама привредног друштва „PERTINI TOYS“ ДOO Београд, контактирати подршку на бр. 011/406-58-70, 060/033-96-72, 060/033-96-74.
  5. Чланови Огранка АКВ у Новом Саду, приликом реализације дигиталних ваучера, односно куповине новогодишњих пакетића у продавницама „PERTINI TOYS“ ДOO Београд на територији Града Новог Сада имају могућност да исте оставе до дана 25.12.2023. године са навођењем имена и презимена детета у продавницама (за новогодишњу представу АКВ), а који ће пакетићи бити испоручени на дан одржавања новогодишње представе за децу у Културни центар Града Новог Сада дана 27.12.2023. године.

Дигитални ваучери чија ће укупна вредност износити 10.800,00 динара моћи ће да се искористе путем интернет (online) куповине, као и у свим објектима у Новом Саду или другим објектима на територији Републике Србије у „PERTINI TOYS“ Д.О.О. Београд до дана 31.12.2024. године.

Срдачно,

Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду