ПРИЈАВА ЗА НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ ЗА ДЕЦУ 2021. ГОДИНА

Поштоване колегинице и колеге,

ИО Огранка АКВ у Новом Саду обавештава адвокате и адвокатске приправнике – чланове Огранка АКВ у Новом Саду да у периоду од 25.11.2021. године до 13.12.2021. године до 14 часова могу да изврше ЕЛЕКТРОНСКУ пријаву за новогодишње пакетиће за децу рођену 2009. године и млађу, у складу са Одлуком ИО Огранка АКВ у Новом Саду од дана 24.11.2021. године.

Партиципација адвоката и адвокатских приправника – чланова Огранка АКВ у Новом Саду за вредносни ваучер за новогодишњи пакетић износи 3.000,00 динара по детету, који се износ уплаћује на подрачун Огранка АКВ у Новом Саду. Уредно попуњен скениран образац пријаве за новогодишњи ваучер, као и скениран налог за уплату (налог за пренос или извод из банке) и другу неопходну скенирану документацију, уколико није достављена у претходном периоду, сагласно Одлуци ИО АКВ у Новом Саду, доставити најкасније до дана 13.12.2021. године до 14,00 часова и то искључиво електронским путем на е-маил адресу Огранка АКВ у Новом Саду akvogns@gmail.com

Неће се разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве као ни пријаве упућене на било који други начин осим електронским путем на званичну е-маил адресу Огранка АКВ У Новом Саду.

Због епидемиолошке ситуације ваучери за новогодишње пакетиће биће искључиво у електронском облику на следећи начин:

  1. Адвокати и адвокатски приправници – чланови Огранка АКВ у Новом Саду, који сагласно претходно поменутој Одлуци ИО Огранка АКВ у Новом Саду од 24.11.2021. године, испуњавају услове морају прво да попуне Образац пријаве и уз исти да доставе документацију (уколико се иста не налази у Огранку АКВ у Новом Саду), као и доказ о уплати.
  2. Чланови Огранка АКВ у Новом Саду, након поднете Пријаве Огранку АКВ у Новом Саду, морају да посете сајт привредног друштва „DEXY CO KIDS“ Д.О.О. Београд (https://www.dexy.co.rs/uputstvo-za-registraciju) и изврше регистрацију на сајту искључиво са пуним именом и презименом и мејл адресом адвоката или адвокатског приправника на кога се односи Пријава. Напомињемо да се регистрација врши без ваучера и неопходно је да мејл адреса која се пријављује на сајту привредног друштва DEXY CO KIDS Д.О.О. Београд буде идентична са мејл адресом која је наведена у Пријави Огранку АКВ у Новом Саду. Такође, напомињемо уколико су адвокати или адвокатски приправници у претходном периоду извршили регистрацију на сајту (https://www.dexy.co.rs/uputstvo-za-registraciju) и имају налог на истом сајту, а у претходном периоду нису мењали своје податке (мејл адресу, име или презиме), да нису у обавези да отварају нови налог, већ да ће као такав налог бити допуњен са електронским ваучером.
  3. Након усвајања Пријаве од стране ИО Огранка АКВ у Новом Саду, као и након успешне регистрације на сајту привредног друштва „DEXY CO KIDS“ Д.О.О. Београд, електронски ваучер биће видљив, најкасније дана 17.12.2021. године са којим може да се изврши куповина преко сајта или физичким одласком у продавнице   привредног друштва „DEXY CO KIDS“ Д.О.О. Београд.
  4. За све евентуалне нејасноће у вези Пријаве и неопходне документације која се доставља уз Пријаву, контактирати Огранак АКВ у Новом Саду на број 021/661-00-90 или на број 069/2586467, те за све евентуалне нејасноће у вези регистрације на сајту привредног друштва „DEXY CO KIDS“ Д.О.О. Београд, као и за електронски ваучер и за куповину преко сајта или за куповину у свим продавницама привредног друштва „DEXY CO KIDS“ Д.О.О. Београд, контактирати информативни центар (call centar) на бр. 011/715-98-40. 

Електронски ваучери чија ће укупна вредност износити 8.600,00 динара моћи ће да се искористе путем интернет (online) куповине као и у свим објектима у Новом Саду или другим објектима на територији Републике Србије у „DEXY CO KIDS“ Д.О.О. БЕОГРАД и важе до дана 31.12.2022. године.

Срдачно,

Огранак Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду

ПРЕУЗИМАЊЕ – Одлука новогодишњи пакетићи 2021. година


Preuzmi prijavni formular


Preuzmi nalog za prenos