Презентација компаније „Ing-pro“ за 21.12.2021 у 19 часова

Огранак АКВ у Новом Саду, позива своје чланове на презентацију електронске базе прописа – „propisi.net“, дана 21.12.2021. са почетком у 19 часова у просторијама Адвокатске коморе Војводине.

Презентација ће трајати око пола сата, за које време ће чланови Огранка АКВ у Новом Саду  имати прилику да виде шта све база „propisi.net“ нуди : прописе, гласила, правна мишљења, судску праксу, уговоре, обрасце, коментаре, часописе намењене правницима „Lege artis“  и постојаће могућност постављања питања уколико је потребно додатно објашњење.