Предлог програма сталних дежурстава бранилаца по службеној дужности

Адвокат Милош Бугарски послао је обавештење са додатком Предлога програма за одбрану по службеној дужности. Обавештење и документ можете пронаћи у наставку текста:

За секретара Огранка АКВ у Новом Саду,

колегу Уроша Керца.

Поштовани колега Керац,

Овим путем Вас обавештавам да је Након формирање комисије која се бави одбранама по службеној дужности, у саставу колега адвоката Десимира Караматраковића, Михаило Кораћа, Мирослава Косанића, Александра Дељанин и Милоша Бугарски, која је за председника комисије изабрала адв. Бугарски Милоша, одлучено да се приступи изради Предлога којим би се изнашло решење насталог проблема бирања бранилаца који поступају по службеној дужности пред ПУ, Јавним тужилаштвима и Основним и Вишим судовима.

Разраду предлога је на себе преузео колега Десимир Караматраковић, који је након израде предлога исти изнео на усаглашавање пред наведеном комисијом.

Пошто се комисија сагласила са наведеним предлогом, у прилогу дописа достављам ИО Огранка АКВ у Новом Саду Предлог програна за одбрану по службеној дужности, па Вас молим да исти поставите на сајт огранка а све ради упознавања осталих колега са предлогом и нових предлога који би били узети у разматрање.

С поштовањем,

адв. Бугарски Милош

Документ можете погледати у наствку чланка: