УО АКВ ПОТВРДИО ПРАВИЛА О РАДУ ОГРАНКА АКВ У НОВОМ САДУ

Управни одбор АКВ потврдио је правила о раду Огранка АКВ у Новом Саду.

Документ можете пронаћи у продужетку ове објаве: