ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛ ЦЕНТРА

Поштоване колегинице и колеге,

сагласно одлуци Управног одбора Адвокатске коморе Србије, обавештавамо да ће у наредном периоду бити проширење постојећег кол центра и то за:

– привремене заступнике у парничном, ванпарничном поступку, за поступке пред јавним бележницима, за поступке пред јавним извршитељима,

– привремене заступнике у пореском поступку ,

– браниоце у прекршајном поступку – одбрана малолетних лица,

– привремене заступнике у управном поступку.

Такође, обавештавамо да ће Министарство правде потписати протокол за увођење проширења постојећег кол центра са Адвокатском комором Србије.

Сагласно одлуци Управног одбора Адвокатске коморе Србије, позивамо чланове Огранка АКВ у Новом Саду, који желе да се налазе на листама сваког од наведених кол центра, да изврше пријаву путем мејла, на мејл адресу Огранка АКВ у Новом Саду. (akvogns@gmail.com).

Пријава треба да садржи: Име и презиме адвоката, адресу седишта адвокатске канцеларије, као и контакт телефон (предлажемо да то буде број мобилног телефона).

Рок за достављање пријава, на мејл Огранка је до дана 26.06.2023. године,

Када ће се формирани спискови доставити Адвокатској комори Србије.

Напомињемо, колегиницама и колегама, који се већ налазе на списку за привремене заступнике у парничном, ванпарничном поступку, као и за привремене заступнике у пореском поступку, да своје евентулане пријаве достављају само за поступке пред Јавним бележницима, за поступке пред Јавним извршитељима, као и за поступке браниоцима у прекршајним поступцима – одбрана малолетних лица, те за привремене заступнике у управном поступку (односно да у пријави наведу да се пријављују на све претходно наведене спискове привремених заступника или само на спискове на којима желе да буду пријављени).

Са колегијалним поштовањем,

Огранак АКВ у Новом Саду