ПРИЈАВА ЗА НОВОГОДИШЊЕ ПАКЕТИЋЕ ЗА ДЕЦУ АДВОКАТА

Поштоване колегинице и колеге,

ИО Огранка АКВ у Новом Саду обавештава адвокате- чланове Огранка АКВ у Новом Саду да у пероду од 30.11.2017. године до 10.12.2017. године могу да изврше пријаву за новогодишње пакетиће (за вредносни ваучер) за децу старости до 12 година у складу са Одлуком ИО Огранка АКВ у Новом Саду од 13.11.2017.г. и то на тај начин што ће се извршити уплата износа од 2.500,00 динара по детету, као партиципација за новогодишњи пакетић уплатом на подрачун Огранка АКВ у Новом Саду.

Налог за уплату (налог за пренос или извод из банке) доставити приликом преузимања вредносног ваучера, а који ће се преузимати у просторијама Огранка АКВ у Новом Саду почев од дана 18.12.2017.г.

У наставку је пример уредно попуњеног налога за пренос:

Primer uplatnice za paketice

Ваучери чија вредност ће укупно износити 9.000,00 динара моћи ће да се искористе у објектима у Новом Саду или у другим објектима на територији Републике Србије у „DEXY CO KIDS BEOGRAD“ који важе до дана 31.12.2018.г.

ИО Огранка АКВ у Новом Саду нa електронској седници дана 13.11.2017.г. донео је следећу:

ОДЛУКУ

Вредност новогодишњег пакетића по детету старости до 12 година ће износити
6.500,00 динара, од чега ће Огранак АКВ у Новом Саду партиципирати у износу од
4.000,00 динара, а адвокати – чланови Огранка АКВ у Новом Саду у износу од 2.500,00
динара.

Право на партиципацију и пријаву за новогодишње пакетиће имају адвокати – чланови
Огранка АКВ у Новом Саду за децу старости до 12 године живота (и деца која имају
пуних 12 година, односно нису навршили 13 година живота) која су њихови директни
потомци, сродници до трећег степена побочног сродства или сродници који са
адвокатом живе у заједничком домаћинству.

Само једно право на партиципацију и пријаву за новогодишње пакетиће се може
остварити по једном детету, из претходног става.

О евентуалним другим захтевима адвоката чланова Огранка АКВ у Новом Саду одлуку
ће доносити Извршни одбор Огранка АКВ у Новом Саду.

Чланови Огранка АКВ у Новом Саду ће о могућности пријаве бити обавештени на
званичном сајту Огранка АКВ у Новом Саду, и на други адекватан начин, а пријаве ће
се примати до дана 10.12.2017. године.

Овлашћује се секретар Огранка АКВ у Новом Саду да прикупи понуде за куповину
новогодишњих пакетића и понуде за организацију новогодишње представе.

Након приспећа понуда Извршни одбор Огранка АКВ у Новом Саду донеће одлуку о
прихватању поднуде за куповину новогодишњих пакетића и понуде за организацију
новогодишње представе.

______________________________________

Такође, ИО Огранка АКВ у Новом Саду на редовној седници ИО дана
28.11.2017.г. доноси следеће:

ОДЛУКУ

Прихвата се понуда „DEXY CO KIDS BEOGRAD“ за куповину Новогодишњих
пакетића за децу.

ОДЛУКУ

Новогодишња представа за децу одржаће се у Новосадском Новом Театру дана
28.12.2017.г.

Урош Керац, адвокат

Секретар ИО Огранка АКВ у Новом Саду