ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗМЕНЕ ПРАВИЛА О РАДУ ОГРАНКА АКВ У НОВОМ САДУ

„Молимо колеге из Огранка АКВ у Новом Саду, да у што краћем року дају своје предлоге, примедбе и сугестије на предлог Комисије, писмено на адресу Огранка (Нови Сад, Змај Јовина 20/1) или електронском поштом на имејл akvogns@gmail.com.“