Одговор адвоката Срђана Добросављева на неистиниту објаву на званичној веб-страници АКВ

Одговор адвоката Срђана Добросављева на неприличну, непримерену и неистиниту објаву на званичној веб-страници АКВ.


1.1
1
2
3