Колегијална помоћ колегама Дејану Карталија, Зорану Башићу и Милораду Петковићу

Хвала колегиницама и колегама, који су били на хуманитарној журци и дали новац за помоћ колегама Дејану Карталији, Зорану Башићу и Милораду Петковићу.

Хвала и колегиницама и колегама који нису могли да присуствују хуманитарној журци, а послали су новац по некоме или су накнадно донели новац или су уплатили новчане износе на текуће рачуне колега.

Хвала свим људима који су на било који начин допринели да се новац прикупи и да се на тај начин помогне нашим колегама.

Новчани износ који смо од хуманитарне журке прикупили износи укупно: 841.345,00 динара, који се дели на три једнака дела и исти се уплаћује нашим колегама на текући рачун. Међутим, прикупљен новчани износ није довољан и предлажемо свим хуманим људима, да могу уплате вршити и директним уплатама на текуће рачуне наших колега.

За помоћ нашем колеги Дејану Карталија, уплату новчаног износа уплатити на текући рачун супруге Дејана Карталије, Бојани Карталијa, број текућег рачуна: 325-9300701563421-09 код „ОТП Банкe“.

За помоћ нашем колеги Зорану Башићу, уплату новчаног износа уплатити на текући рачун бр. 330–6500102628173-64 код Credit Agricole банке.

За помоћ нашем колеги Милораду Петковићу, уплату новчаног износа уплатити на текући рачун бр. 355-0005047364-27 код Војвођанске банке.

Колегијално,

Урош Керац, адвокат

Секретар ИО Огранка у Новом Саду